Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia nr: Rawa Mazowiecka/02/2016, Rawa Mazowiecka, 02.12.2016 r.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia

nr: Rawa Mazowiecka/02/2016

     

Niniejszym informuję, iż postępowanie przeprowadzone przez FMR LISICKI Janusz Lisicki o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wózka widłowego” w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonego postepowania został wyłoniony następujący dostawca:

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.,

z siedzibą: 96-313 Jaktorów, ul. Potockiego 1A