Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zapytania ofertowego nr: Nidzica/02/2016
31 sierpnia 2016

                                        

Rawa Mazowiecka, 31.08.2016 r.
Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia

nr: Nidzica/02/2016

     

Niniejszym informuję, iż postepowanie przeprowadzone przez FMR LISICKI Janusz Lisicki o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku produkcyjno-magazynowego – Etap II” w związku z realizacją projektu pt. „Nowa fabryka maszyn gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonego postepowania został wyłoniony następujący wykonawca:

KONSTAL s.c. z siedzibą: Kolonia Strobów 13B, Lubartów.