„Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim”

                                        

Tytuł projektu:
„Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim”

   

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R, które doprowadzą do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności firmy na europejskim rynku producentów maszyn dla szeroko rozumianej branży rolniczej.

 

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych. Wpłynie to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpi wzrost przychodów w tym eksportu. Realizacja projektu stworzy dodatkowe miejsca pracy, wdroży nowe technologie produkcji, wprowadzi automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwoli to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Podziała to pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych UE oraz realizację zasady 4R.

 

Wartość projektu:

31.365.000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

17.462.500,00 PLN

 

  •