Dotacje na innowacje

 

OGŁOSZENIA

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia 

nr: Rawa Mazowiecka/02/2016
 Więcej


Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia 

nr: Rawa Mazowiecka/01/2016
 Więcej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr: Rawa Mazowiecka/02/2016

„Dostawa wózka widłowego”
 Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr: Rawa Mazowiecka/01/2016

„Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy”
 Więcej

 

                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr: Nidzica/01/2016

„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – Etap I”
 Więcej

 

nr: Nidzica/02/2016

„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – Etap II”

Więcej

 

nr: Nidzica/01/2016

„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – Etap I”
 Więcej

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia nr:Nidzica/01/2016
31 sierpnia 2016 

Więcej

 

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia nr:Nidzica/02/2016 
31 sierpnia 2016

Więcej

 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 

„Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu”

Więcej

„Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim”

Więcej

PROJEKTY ZREALIZOWANE

dotacje unijne na maszyny rolnicze

„Wdrożenie innowacyjnej technologii spawania w ZPHU EXPORT-IMPORT-J.Lisicki”

 

Beneficjent: ZPHU EXPORT – IMPORT Janusz Lisicki
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.03.2014

 

Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

 

maszyny rolnicze dotacje z UE

 

Nowy innowacyjny produkt pewnością dalszego rozwoju EXPORT-IMPORT – J. Lisicki

 

Beneficjent: ZPHU EXPORT – IMPORT Janusz Lisicki
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 31.03.2014
Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-163/12-00

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa