Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia
nr: Rawa Mazowiecka/01/2016

Niniejszym informuję, iż postepowanie przeprowadzone przez FMR LISICKI Janusz Lisicki o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy” w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonego postepowania został wyłoniony następujący wykonawca:

PPH STALPLAST s.c. M. Pawelski, K. Pawelska,

z siedzibą: 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 61