Rawa Mazowiecka, 31.08.2016 r.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy dla zamówienia
nr: Nidzica/01/2016

Niniejszym informuję, iż postepowanie przeprowadzone przez FMR LISICKI Janusz Lisicki o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku produkcyjno-magazynowego – Etap I” w związku z realizacją projektu pt. „Nowa fabryka maszyn gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, zostało zakończone. W wyniku przeprowadzonego postepowania został wyłoniony następujący wykonawca:

BUDEX s.c. Paweł Marciniak Przemysław Marciniak z siedzibą: Bobrowiec,
ul. Bajeczna 93.