Tytuł projektu:
„Nowa fabryka maszyn, gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim”

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy na europejskim rynku producentów maszyn i urządzeń dla rolnictwa i sadownictwa poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R.

 

Planowane efekty:

Zrealizowana inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę produktową firmy o nowe innowacyjne maszyny dla gospodarstw rolniczych i sadowniczych. Wpłynie to pozytywnie na utrzymanie dotychczasowych oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki temu nastąpi wzrost przychodów w tym eksportu. Realizacja projektu stworzy dodatkowe miejsca pracy, wdroży nowe technologie produkcji, wprowadzi automatyzację procesów produkcyjnych. Pozwoli to wytwarzać powtarzalne, innowacyjne maszyny, zapewniając im wysoką jakość i wydłużoną trwałość. Podziała to pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

 

Wartość projektu:

2.509.200,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

1.122.000,00 PLN